Kontaktné informácie


Balogh Big Fish s.r.o.
Žihárec 137
925 83 Žihárec

+421 908 686 192
info@uspesnarybacka.sk

IBAN: SK22 1100 0000 0029 4407 3783
IČO: 52339777
DIČ: 2120988012

Spoločnosť je zapísaná v obch. registri OS Nitra
vložka č. 48065/N, oddiel Sro